NL EN

Lead Engineer Structural

Reageer nu!

Profiel Lead Engineer Structural

Voor één van onze klanten zijn wij opzoek naar een Lead Structural Engineer.

Hoofdtaken
1. Zorgdragen voor optimale project engineering.
2. Zorgdragen voor evaluatie van projecten.

Taken
Ad. 1. Zorgdragen voor optimale projectengineering.
Tenderfase:
• Beoordelen van technische specificaties (waaronder ook tekeningen) van mogelijke opdrachten. Deze specificaties worden beoordeeld op de technische uitvoerbaarheid. Knelpunten ten aanzien van uitvoerbaarheid en compleetheid van specificaties worden gesignaleerd, waarna adviezen en voorstellen worden uitgewerkt voor een optimale (technische) uitvoering van het werk.
• Op verzoek wordt tezamen met de (senior) Businessmanager een plan van aanpak, zijn discipline regarderend, ten behoeve van de tender opgesteld. Dit afhankelijk van de grootte en compleetheid van het project.

Contractfase:
In de contractfase wordt uitvoering gegeven aan de navolgende activiteiten:
De tot zijn discipline behorende contract-engineering documenten worden in ontvangst genomen en gecontroleerd en door de document controller geregistreerd en gedistribueerd.
• In ontvangst nemen van de klant ontvangen revisies, controleren hiervan en signaleren van knelpunten en rapporteren van meer en minder werk.
• Het behandelen en afhandelen van technische query’s.
• Coördinatie en controle van door werkvoorbereiding uitgewerkte tekeningen en specificaties tot AFC-status (approved for construction) betreffende het werk dat in eigen beheer wordt uitgevoerd, waarna deze aan de productieleiding worden aangeboden.
• Het beoordelen van de AFC-tekeningen die door sub-contractors worden aangeboden voor het aan hen uitbestede werk en adviseren dienaangaande van de projectleiding.
• Zorgdragen voor coördinatie en controle van door eigen afdelingen als van door derden geleverde as-built tekeningen.
• Coördineren en bewaken dat de goedkeuring van de klant en het classificatiebureau overeenkomstig de daarvoor geldende procedures plaatsvindt.
• Voorbereiding, coördinatie en controle van door werkvoorbereiding getekende hijs-, transport- en dokplannen.
• Uitvoeren van sterkte berekeningen met structural analysis software en volgens classificatie regelgeving en internationale ontwerp codes.
• Voorbereiding, coördinatie en controle van door derden geleverde constructieve ontwerp rapporten.

Ad. 2. Zorgdragen voor evaluatie van projecten
• Opstellen en beheren van nacalculatiegegevens van de uitgevoerde projecten; onder meer op basis van: kiloprijzen; gebudgetteerde uren; e.d.
• Analyseren van afwijkingen; signaleren van knelpunten en doen van aanbevelingen ter verbetering. Zowel voor wat betreft het bijstellen van begrotingsnormen als voor verbetering /verandering van productiemethoden.
• Evalueren van projecten in samenwerking met projectleiding ten behoeve van verbeteringen in de toekomst en vermijden van fouten.

Vereisten Lead Engineer Structural

• HTS/TU-Scheepsbouw-niveau.
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
• Kennis van ondermeer: MS-office, Tribon, AutoCad, Ansys e.d.
• Aanzienlijke ervaring in een soortgelijke functie bij bedrijven in de industriële omgeving.
• Gedegen leidinggevende capaciteiten.
• Heeft kennis van en ervaring met Microsoft Windows en Microsoft Office, in het bijzonder Word en Excel.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t HSEQ
Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om zich te houden aan de verplichtingen en regelgeving.
In het kort komt dit neer op:
• Het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid.
• Het actief volgen van voorlichting en het bijwonen van toolbox meetings.
• Het op de juiste wijze gebruiken van de productiemiddelen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Het niet buiten werking stellen van beveiligingen.
• Het direct melden van (mogelijke) gevaren, storingen. En milieuverontreinigingen.

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor en bevoegd tot:
• Veilig en milieubewust werken.
• Werken volgens de geldende wet- en regelgeving, procedures en instructies.
• Melding van tekortkomingen/afwijkingen aan de direct leidinggevende.
• Meewerken aan goed (werk-)overleg.

Publicatie datum

07.09.2018

© Mansource 2019 - Interim Professionals - Den Haag - T 070 33 500 50 - KvK 68813090 - RSS - Sitemap - Contact - Powered by Otys
Mansource BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.